Jobb hos IKM RADA

Ønsker du
faglig utvikling?

Er du som oss opptatt av faglig og personlig utvikling i jobben din?


Kunnskapsbedrift

IKM RADA AS er en kunnskapsbedrift. Vårt viktigste mål er å tiltrekke oss, utvikle og beholde de dyktige medarbeiderne våre. Vi stiller krav, men tilbyr samtidig personlig og faglig utvikling og nærmest ubegrensede muligheter.  Vi tror på den kraften vi har i egenskap at vi er godt utdannet, erfaring fra næringen og omfattende nettverk. Vi opprettholder konsekvent høy standard på tjenester og ansatte slik at vi alltid kan sette sammen optimale team basert på våre kunnskaper om kunden – og markedets behov. Vi kjenner næringen gjennom mange års arbeid og er kjent for å ha ansatte med høy kompetanse. Våre ansatte er og skal være opptatt av faglig stolthet og integritet og levere kvalitet i henhold til dette. Derfor bruker vi mye ressurser på å utvikle våre ansatte gjennom omfattende kursing og kompetansefond.

Spennende prosjekter

Faglig utfordrende, krevende og spennende prosjekter vet vi er stimulerende. Vi er en rådgiver som samarbeider med mange av de mest innflytelsesrike bedriftene og institusjonene nasjonalt. Våre kunder utgjør en betydelig andel av de mest fremtredende aktørene innen norsk næringsliv, spesielt innen sektorene samferdsel/infrastruktur/bane, offentlig/forsvaret, fornybar energi/kraft, marine og leverandørindustrien. Våre kunder er både krevende og kompetente, og tiltrekker seg dermed også de mest utviklende prosjektene.  Vi sitter dermed på pulsen av næringslivet og opplever til dagen den spenningen og de utfordringene det medfører. Som ansatt i IKM Rada får du dermed tilgang og mulighet til være med på spennende prosjekter som gir deg den utviklingen du søker.

Balanse i hverdagen

Vi ønsker at alle våre ansatte skal ha en riktig balanse mellom arbeidstid, fritid og egentid. Derfor tilrettelegger vi for alle disse elementene. Det er viktig for både ytelse og trivsel at våre ansatte føler en balanse i livet. Vi forventer derfor ikke arbeid utover normalarbeidstid, men ønsker at våre ansatte og skal bruke tid på familie og kjerneverdi aktiviteter.

Relasjoner, motivasjon og ledelse

Gode relasjoner på jobben er avgjørende for både trivsel og det å prestere i jobbsammenheng. Vi tror at behovene for utvikling, aksept, gode kolleger og ikke minst en god ledelse, er det som motiverer mest i det lange løp. Vi gir våre ansatte tillitt til å utføre sine arbeidsoppgaver. Å føle at det du gjør betyr noe, og at du blir sett, er en viktig motivasjonsfaktor. Vi tror på det gode i mennesker og ønsker å vise det gjennom aktiv oppfølging og tett samarbeid på tvers av avdelinger, næringer og byer. Vi har sosiale sammenkomster gjennom hele året hvor våre ansatte kan bygge nettverk, få motivasjon og bygge gode relasjoner til både kollegaer og ledere på tvers av fagdisipliner og lokasjoner.

Velkommen til oss i IKM RADA!

Ledige stillinger

Adresse

IKM RADA AS
Spaces Media City Bergen
Lars Hillesgate 30
5008 Bergen

Cookies