Rada Norge blir en del av IKM gruppen

Rada Norge har inngått avtale med IKM gruppen om å selge 53% av aksjene i Rada Norge med virkning fra 01.01.2021.

Denne avtalen vil styrke Rada Norge betydelig innen konsulenttjenester, både for det norske, men også det internasjonale markedet. Sammen med IKM Consultants og IKM Acona vil IKM Rada kunne levere konsulenttjenester mot en rekke ulike sektorer og tilby unike muligheter for våre ansatte.

«Rada Norge er en kompetansebedrift. Vi tiltrekker oss dyktige mennesker på bakgrunn av at de blir godt ivaretatt og har gode utviklingsmuligheter hos oss. Vi har alltid hatt stor pågang av relevante og interessante oppdrag, og her vil vårt samarbeid med IKM være med å styrke våre ansatte sine muligheter ytterligere. Vi er trygge på at vi får en solid og god partner i IKM, og vi gleder oss til å se synergiene av dette samarbeidet. Våre ansatte og kunder vil bli ivaretatt på samme måte som tidligere, og vi får et større apparat i ryggen som gjør at vi vil posisjonere oss til videre vekst og styrke oss i markedet. Vi er veldig fornøyd med å bli en del av IKM gruppen», sier en fornøyd daglig leder Marita Meland Tunes.

«Vi går spennende tider i møte med to nye selskaper som sammen med IKM Consultants skal vokse både innen energimarkedet samtidig som vi utvider vår kompetanse til andre sektorer» uttaler Einar Refsnes, administrerende direktør for IKM Consultants.

IKM Consultants har i dag i overkant av 300 ingeniører som jobber innenfor energimarkedet  i Norge og internasjonalt. Samlet vil de tre selskapene ha opp mot 500 ingeniører.

Bilder

Daglig Leder Rada Norge - Marita M. Tunes
Daglig Leder IKM Consultants - Einar Refsnes

Adresse

IKM RADA AS
Spaces Media City Bergen
Lars Hillesgate 30
5008 Bergen

Cookies